Delft Academic Press

bestelinformatie / order information

click button to skip Dutch language publications

Physical and Chemical Engineering

Fysische chemie

Fysische en chemische technologie

Analysis and Modelling of Physical Transport Phenomena

K. Hanjalic, S. Kenjeres, M.J. Tummers and H.J.J. Jonker

2007 / xii+239 pp. / ISBN 978-90-6562-165-8 / € 25.00

Ebook ISBN 9789065621665

An introduction to Chemical Thermodynamics

G.J.M. Koper

2008 / 2nd edition / xiv + 200 pp.
ISBN 97890-6562-187-0 / € 18,50

Ebook ISBN 9789065621887

An introduction to Interfacial Engineering

G.J.M. Koper

2007 / x+100 pp. / ISBN 978-90-71301-95-7 / €10,00

Ebook ISBN 9789065622099

Cahiers voor fysische chemie

onder redactie van G. Frens

2001 / ISBN 978-90-407-2108-3 / € 19,50

In een reeks van zes beknopte cahiers over fysische chemie wordt de kennis samengevat die de student en de ingenieur in de praktijk (tijdens een onderzoek, of in een productieproces) bij de hand moeten hebben.

ISBN 9040721084

Downstream processing in Biotechnology

 

J.A. Wesselingh en J. Krijgsman

2013 1 st edition vi + 146 pag.

ISBN 97890-6562-318-8 / € 18,00

Separating and purifying the desired product is an important part of any bio-project. This processing downstream from the fermenter is both difficult and expensive.
This book introduces all the common techniques, starting in the lab and ending in the plant.
We have written it for undergraduates in process engineering (biotechnological, mechanical or chemical) and graduate microbiologists doing a minor on the technology that is required to scale up their experiments to a commercial scale.

Contents

 • 1 Ferment
 • 2 Release
 • 3 Clarify
 • 4 Concentrate (1)
 • 5 Concentrate (2)
 • 6 Extract
 • 7 Crystallize
 • 8 Distill
 • 9 Purify (1)
 • 10 Purify (2)
 • 11 Process
 • Derivations
 • Answers

Fysische Transportverschijnselen

Fysische transportverschijnselen

H.E.A. van den Akker en R.F. Mudde

2008 / 3e druk / 299 pp. / gebonden / ISBN 978-90-6562-185-6 / €34,00

Ebook ISBN 9789065621863

ISBN 9071301532

200 vraagstukken Fysische Transportverschijnselen I

verzameld door H.E.A. van den Akker, R.F. Mudde en E. Stammers

2008 / 99 p. / ISBN 978-90-71301-41-4 / €10,50

ISBN 9071301419

Fysische transportverschijnselen II

C.J. Hoogendoorn en T.H. van der Meer

1991 / 214 p. / ISBN 90-407-1301-4 / €15.00

Transport phenomena data companion

L.P.B.M. Janssen en M.M.C.G. Warmoeskerken

2006 / 168 p. / ISBN 978-90-7a301-59-9 / geb. / €20,50

Ebook ISBN 9789065622259

ISBN 9040713022

 begin

Mass Transfer in Multicomponent Mixtures

J.A. Wesselingh and R. Krishna

2000-2006 / 329 p. / ISBN 978-90-71301-58-2 / €32,50

Ebook ISBN 9789065622242

ISBN 9040720711

chemie

Reactiekinetiek

samengesteld door G. Hakvoort, M. Peereboom, J.J.F. Scholten en J. Schram

1991 / 255 p. / ISBN 978-90-6562-037-8 / Euro 17,24

De chemische reactiekinetiek is een zeer uitgebreid onderdeel van de chemie. Dit boek moet gezien worden als een inleiding in dat vak. Het bevat de volgende hoofdstukken: mathematische beschrijving van chemische reacties kinetisch onderzoek naar de kengetallen van een reactie theoretische berekening van de snelheid van een elementaire reactie reacties in oplossing radicaalreacties heterogene katalyse (fotochemische reacties polymerisatie reacties) algemene katalysetheorie en homogene katalyse moderne experimentele methoden voor de bestudering van snelle reacties in oplossing het ontwikkelen van reactiemodellen door middel van wiskundige modellen statistische verwerking van de bij reactiekinetische metingen verkregen resultaten.

Verder bevat het boek een inleidend hoofdstuk, een appendix over enkele statistisch-thermodynamische begrippen en vele vraagstukken (met antwoorden).

Inhoud: 1. Inleidende opmerkingen • 2. Mathematische beschrijving van chemische reacties • 3. Kinetisch onderzoek naar de kengetallen van een reactie • 4. Theoretische berekening van de snelheid van een elementaire reactie • 5. Reacties in oplossing • 6. Radicaalreacties • 7. Algemene katalysetheorie en homogene katalyse • 8. Heterogene katalyse • 9. Het ontwikkelen van reactiemodellen door middel van wiskundige modellen • 10. Statistische verwerking van de bij reactiekinetische metingen verkregen resultaten • Appendix. Enkele statistisch-thermodynamische begrippen • Lijst van gebruikte symbolen • Vraagstukken • Antwoorden • Trefwoordenlijst

PDF-bestand met inhoud (36 Kb, 6 p.)

ISBN 9040712964

chemie

Scheidingsprocessen

J.A. Wesselingh en H.H. Kleizen

2002 / 219 p. / ISBN 978-90-407-1297-5 / €18,00

 

ISBN 9040712972

begin

Van aardgas naar methanol

J.A. Wesselingh, G.H. Lameris, P.J. van den Berg en A.G. Montfoort

2001 / 62 p. / ISBN 978-90-407-1304-4 / € 6.25

 

ISBN 9040713049

chemie

Vraagstukken chemische reactorkunde

C.M. van den Bleek en A.W. Gerritsen

1993 / 92 p. / ISBN 978-90-6562-022-4 / €7,71

Deze verzameling vraagstukken is bedoeld als ondersteuning en oefening bij het bestuderen van de beginselen der chemische reactorkunde.

Ze is ontleend aan de tentamens die aan de afdeling der Scheikundige Technologie door de auteurs zijn afgenomen. De vraagstukken zijn verdeeld over een aantal onderwerpen. Er is gepoogd een min of meer opklimmende moeilijkheidsgraad aan te houden.

De antwoorden op de vraagstukken zijn achterin het boekje opgenomen. Bovendien is van elk van de onderwerpen een karakteristiek vraagstuk nader, doch summier, uitgewerkt.

Inhoud: 1. Ideale reactoren: recht toe recht aan •  2. Ideale reactoren: voor wat meer inzicht • 3• Ideale reactoren: meerdere bij elkaar • 4. Ideale reactoren: een centenkwestie • 5 Ideale reactoren: geen reactie zonder warmte • 6 Ideale reactoren: een vaste katalysator erbij • 7 Niet-ideale reactoren: reactietijden verschillen • 8 Niet-ideale reactoren: het dispers alternatief • 9.College-opdrachten • 10. Tentamens • Uitgewerkte antwoorden • Antwoorden

ISBN 9040713030

begin

English language textbooks

Aerospace engineering | Architectuur en stedenbouw | Bedrijfsleer, innovatie, economie, recht en techniek, duurzame ontwikkeling | Bedrijfszekerheidstechniek | Bouwtechniek | Civiele techniek | Bouwen met Staal | Elektrotechniek | Ergonomie | Fysische chemie en fysische en chemische technologie | Informatietheorie | Landmeetkunde | Levenscyclusanalyse | Materiaalkunde | (Technische) natuurkunde | Toegepaste mechanica | Toegepaste taalkunde: Engels | Water- en kustmanagement | Werktuigbouwkunde | Wiskunde: analyse, lineaire algebra, statistiek

Boekhandelsprijzen

Naar beginpagina VSSD-uitgeverij

Laatste wijziging: 17 juni 2015