Op weg naar een baan op universitair niveau? Eerst even langs de studentenpsycholoog!

Stress en het studentenleven lijken tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Uit onderzoek van de studentenvakbond van Delft, VSSD, blijkt dat 17,7% van de geënquêteerde studenten een te hoog stressniveau hebben. Dat zou dus gaan om meer dan 1 op de 6 studenten, met alle gevolgen van dien: studievertraging, burnouts en lange rijen bij de studentenpsychologen.

De technische student leert veel over de stress (spanning) in materialen. Echter is er voor iedere student in Nederland een nog veel bekendere vorm van stress. Op deze mentale stress word je echter niet voorbereid. Er heerst dus stress onder studenten, maar de hoeveelheid ervan is nog nooit gemeten in Nederland. Laat staan de oorzaak achterhalen. Dat is precies wat de VSSD heeft gedaan voor studenten. “Dit onderzoek toont niet alleen aan dat deadlines, tentamens en BSA het vaakst worden aangegeven als hetgeen dat het meest stress oplevert”, aldus Jeannine Frijns, vicevoorzitter VSSD.

De stress is gemeten met een PSS-10 test, een standaard set van 10 vragen waar een score uit rolt. Bij 0 heb je geen stress, bij 40 wordt je gillend gek en moet je hoogstwaarschijnlijk naar de psycholoog. Van de 925 Delftse respondenten van het onderzoek van de studentenvakbond blijkt dat 62,1% een matige hoeveelheid stress heeft en 17,7% een te hoog stressniveau. De gemiddelde score onder studenten in het onderzoek is 19,7. Dat ligt bijvoorbeeld een stuk hoger dan resultaten van onderzoeken in Duitsland en Amerika. Daar ligt de score voor dezelfde leeftijdscategorie bij 12,7 en 14,2 respectievelijk.

Kijkend naar de lange termijn, blijkt uit het onderzoek dat de score niet afneemt naarmate je langer studeert. Het neemt zelfs toe als je aanzienlijk langer dan nominaal over je studie doet. Deze stress neemt vooral toe door druk van vrienden, familie en de samenleving. 8 tot 10 jaar studeren zoals vroeger is er dus niet meer bij. Verder blijkt dat studenten vaker aangeven dat financiële situatie de meeste stress veroorzaakt naarmate de student langer studeert. Opvallend is dat door de invoering van het leenstelsel de stress door de financiële situatie al sneller een (grote) rol speelt.

Deadlines, tentamens en BSA (bindend studieadvies) zijn de grootste veroorzakers van stress. Dit zijn allemaal studiegerelateerde oorzaken die onontkoombaar zijn als je studeert. Activiteiten buiten het studieprogramma worden veel minder vaak aangegeven als de grootste oorzaak van stress. “De studenten in Delft hebben dus hoge stress, dat is nu wel duidelijk. Echter zijn wij ook erg benieuwd naar andere universiteiten de rest van Nederland, zodat het landelijk vergelijkbaar is”, aldus Raf van de Kar, externe zaken VSSD. De TU Delft is nu in een unieke positie om de stress onder haar studenten als eerste aan te pakken en een voorbeeld te geven aan andere universiteiten die hiermee kampen.


Wil je het volledige stressonderzoek? Stuur dan een mailtje naar bestuur[at]vssd.nl

Kom in actie!

Sinds 2000 is het aantal studenten in Nederland met 68% toegenomen, maar de bijdrage van de overheid per student is niet meegegroeid met de studentenaantallen waardoor de bijdrage per student nu 25% lager is dan in 2000. De gevolgen hiervan zijn dat de docenten massaal over moeten werken en hun onderzoekstijd moeten gebruiken om onderwijs te geven en in hun vrije tijd hun onderzoek moeten doen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs drastisch achteruit gaat! Daarom is het tijd om hier met alle studenten en docenten tegen in actie te komen!

Op 14 december protesteren medewerkers van universiteiten én studenten van WO-in-Actie in Den Haag tegen de afbraak van het hoger onderwijs door verdere bezuinigingen en voor een ander financieringsstelsel. Daarnaast wordt er momenteel een petitie verspreid om aan de minister van OCW te laten zien dat het zo echt niet langer kan, tekenen daarvan kan hier.

 

Bekendmaking uitslag DSR-verkiezingen

Beste leden,
Hieronder staat de uitslag van de ledenraadsverkiezingen. Op 5 september wordt de nieuwe raad geïnstalleerd, gelijktijdig met de wissel van het bestuur.
Met vriendelijke groet,
De verkiezingscommissie
 
Ruben Bes (Computer Science)
Jorino van Rhijn (Applied Mathematics)
Anne-kee Doing (Technische Wiskunde & Natuurkunde)
Julia van Deventer (Applied Earth Sciences)
Sybren van der Velde (Bouwkunde)
Maria Robbe de Vries (Civiele Techniek)
Friso de Boer (Technische Natuurkunde)
Caspar Boersma (Werktuigbouwkunde)
David Buniatian (Technische Bedrijfskunde, HHS)
Marnix Weiler (Civiele Techniek)
Anna-Louise Nijdam (Maritieme Techniek)
Wietse Kruijsse (CoSEM, TBM)
Martijn Heufke Kantelaar (TIL, Civiele Techniek)

Kandidaten Delftsche Studentenraad

Op 30 en 31 juli vinden de verkiezingen voor de Delftsche Studentenraad plaats. Zij vertegenwoordigt onze 3.500+ leden en controleert en adviseert het bestuur. Elk jaar wisselen de DSR-leden. Door tijdens de DSR-verkiezingen te stemmen bepaal jij mede welke koers de VSSD komend jaar gaat volgen. Gegevens om te kunnen stemmen worden op de dag van de verkiezingen toegezonden.

De kandidaatstelling is gesloten. Hieronder wordt de kandidatenlijst gepubliceerd:

1. Ruben Bes (Computer Science)
2. Jorino van Rhijn (Applied Mathematics)
3. Anne-kee Doing (Technische Wiskunde & Natuurkunde)
4. Julia van Deventer (Applied Earth Sciences)
5. Sybren van der Velde (Bouwkunde)
6. Maria Robbe de Vries (Civiele Techniek)
7. Friso de Boer (Technische Natuurkunde)
8. Caspar Boersma (Werktuigbouwkunde)
9. David Buniatian (Technische Bedrijfskunde, HHS)
10. Marnix Weiler (Civiele Techniek)
11. Anna-Louise Nijdam (Maritieme Techniek)
12. Wietse Kruijsse (CoSEM, TBM)
13. Martijn Heufke Kantelaar (TIL, Civiele Techniek)
14. Anneke Kraamer (Chemical Engineering)
15. André Makkinje (Technische Natuurkunde)
16. Peter Vinke (Technische Natuurkunde)
17. Ivo van der Horst (Technische Bestuurskunde)

Kandidaatstelling ledenraad heropent

De verkiezingen van de nieuwe ledenraad van de VSSD 2018/2019 is dit jaar niet geheel verlopen als verwacht, er zijn een aantal dingen gebeurd waardoor deze ongeldig verklaard moesten worden. Hierom het volgende bericht:

Beste leden,
De ledenraad zet zich een jaar lang in om het bestuur van de VSSD te ondersteunen, advies te geven en de continuïteit van deze vereniging te waarborgen door middel van 6 vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen zullen discussies plaatsvinden tussen het bestuur en de raad.
Denk jij nu: dat lijkt me interessant, daar wil ik mij wel graag voor inzetten? Dan is dit je kans!

Stuur een bericht naar bestuur@vssd.nl, zorg dat je lid bent van de VSSD en lever je bewilligingsverklaring op tijd in!
Kandidaatstellen kan tot 27 juni.
De verkiezingen zullen plaatsvinden op 30 en 31 juli 2018.

VSSD zoekt een nieuw bestuur!

Ook dit jaar is de grootste lokale studentenvakbond weer op zoek naar een nieuw bestuur. Op deze pagina staat alle informatie over onze interesseactiviteiten, de sollicitaties en de vervolgprocedure. Verder kan je ook het interesseboekje bekijken met daarin een overzicht van wat het doen van een bestuursjaar bij de VSSD precies inhoudt.

 

Delftse student opgelet: hulp gezocht!

 

De VSSD heeft jouw hulp nodig!

De OnderzoeksCommissie van de VSSD is een onderzoek gestart naar het stressniveau onder studenten van de TU Delft.
We nemen uiteraard alleen genoegen met een hoogwaardig onderzoek en daarvoor zijn natuurlijk zo veel mogelijk reacties nodig!

Inmiddels hebben al meer dan 300 studenten geholpen met het onderzoek, maar zowel het bestuur als de commissie willen er meer.
Meer reacties, hardere cijfers, meer gewicht en meer kracht om veranderingen door te voeren!

Dus studeer jij aan de TU Delft en ben je bereid een minuutje te investeren in het onderzoek, vul dan de enquête in!

 

Klik hier om doorgelinkt te worden naar de google form enquête!

Fijne feestdagen toegewenst!

Beste VSSD leden, vrienden, kennissen, website bezoekers,

Het 54e bestuur der VSSD en onze medewerkers wensen iedereen prettige feestdagen toe.
Moge 2018 succesvol, gezond en strijdlustig zijn! 

Met gebalde vuist, 

Jorino, Friso, David, Jannieke, Nanny, Frank, Krook & Willemijn

Dubbel feest: VSSD viert verjaardag & nieuwe Orakel verschenen!

Niet alleen is jouw favoriete studentenvakbond vandaag 54 jaar oud geworden, ook is de nieuwe editie van het Orakel afgelopen nacht verschenen! Genoeg reden om te vieren en te trakteren!

Vanmiddag is het bestuur op bezoek geweest bij de Haagse hogeschool en de aula van de TU om hongerige studenten te voorzien van een heerlijke tompouce! 
Geen tompouce gekregen? Niet getreurd! Ook als de VSSD niet jarig is, kan je altijd koffie of thee komen drinken met het bestuur! 

Op de hoogte blijven van wat de VSSD doet voor de Delftse studenten? Houd dan niet alleen de website, maar ook zeker de facebook in de gaten! Dan lees je ook meteen wat er in de volgende Orakel editie zal verschijnen en wanneer de volgende Orakel uitkomt!

Speeddateavond enorm succes!

PERSBERICHT

Op woensdagavond 6 december hebben TOPdelft, studentenvakbond VSSD en de lustrumcommissie van het DSC in het kader van het Stadsmakerspodium een speeddateavond georganiseerd voor studenteninitiatieven, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde Delftenaren. Met een opkomst van ruim 80 mensen overtrof het succes de verwachtingen van de drie organisaties. “Het Prinsenkwartier bruiste de gehele avond van alle positieve energie en gesprekken. Precies zoals wij het voor ons zagen!” – Sophie Kuijpers & Anniek Wiltink, Lustrumcommissie DSC.

Door de verschillende speeddaterondes kreeg iedereen de kans om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te komen binnen de beperkte tijd. Posters en flyers werden uitgebreid uitgelegd, deelnemers penden fanatiek mee met alle nuttige tips die over tafel vlogen en de visitekaartjes werden volop uitgewisseld.

Na een uur vol speeddates werd het programma afgesloten door een open gesprek met Elma Lutz van het Goede Buren project van de TU Delft en drie studenten van het bestuur van het online platform: StudentenVrijwilligerswerkDelft. Beide partijen hebben een website ontwikkeld waar studenteninitiatieven en andere maatschappelijke organisaties op te vinden zijn. Beide partijen zijn opzoek naar uitbreiding en verspreiding. Beide partijen hebben ieder een uitgebreid maar zeer verschillend netwerk. “Dit was voor ons de perfecte invulling van ons Stadsmakerspodium. Deze samenwerking kan ook in de toekomst heel vruchtbaar zijn.” – Nelly de Ridder, TOPdelft.

De avond werd gezamenlijk afgesloten door opgedane ervaringen te delen. Zo waren verschillende bewoners verrast door het grote aantal mooie studenteninitiatieven. Ook werden de laatste tips, ervaringen en verwachtingen uitgesproken. Spontaan initieerden een stel Delftenaren de ambassadeur: mensen met een uitgebreid netwerk die studenteninitiatieven en andere maatschappelijke organisaties op weg willen helpen. De aanmeldingen volgden direct. De volgende stap is nu te kijken hoe deze netwerken ingezet kunnen worden om samen nog meer mooie dingen te bereiken. Aan enthousiasme was in ieder geval geen gebrek. “Ons doel is bereikt. Dit gloednieuwe initiatief is daar het perfecte voorbeeld van.” – Jannieke Simons, studentenvakbond VSSD