Bekendmaking uitslag DSR-verkiezingen

Beste leden,
Hieronder staat de uitslag van de ledenraadsverkiezingen. Op 5 september wordt de nieuwe raad geĂ¯nstalleerd, gelijktijdig met de wissel van het bestuur.
Met vriendelijke groet,
De verkiezingscommissie
 
Ruben Bes (Computer Science)
Jorino van Rhijn (Applied Mathematics)
Anne-kee Doing (Technische Wiskunde & Natuurkunde)
Julia van Deventer (Applied Earth Sciences)
Sybren van der Velde (Bouwkunde)
Maria Robbe de Vries (Civiele Techniek)
Friso de Boer (Technische Natuurkunde)
Caspar Boersma (Werktuigbouwkunde)
David Buniatian (Technische Bedrijfskunde, HHS)
Marnix Weiler (Civiele Techniek)
Anna-Louise Nijdam (Maritieme Techniek)
Wietse Kruijsse (CoSEM, TBM)
Martijn Heufke Kantelaar (TIL, Civiele Techniek)

Kandidaten Delftsche Studentenraad

Op 30 en 31 juli vinden de verkiezingen voor de Delftsche Studentenraad plaats. Zij vertegenwoordigt onze 3.500+ leden en controleert en adviseert het bestuur. Elk jaar wisselen de DSR-leden. Door tijdens de DSR-verkiezingen te stemmen bepaal jij mede welke koers de VSSD komend jaar gaat volgen. Gegevens om te kunnen stemmen worden op de dag van de verkiezingen toegezonden.

De kandidaatstelling is gesloten. Hieronder wordt de kandidatenlijst gepubliceerd:

1. Ruben Bes (Computer Science)
2. Jorino van Rhijn (Applied Mathematics)
3. Anne-kee Doing (Technische Wiskunde & Natuurkunde)
4. Julia van Deventer (Applied Earth Sciences)
5. Sybren van der Velde (Bouwkunde)
6. Maria Robbe de Vries (Civiele Techniek)
7. Friso de Boer (Technische Natuurkunde)
8. Caspar Boersma (Werktuigbouwkunde)
9. David Buniatian (Technische Bedrijfskunde, HHS)
10. Marnix Weiler (Civiele Techniek)
11. Anna-Louise Nijdam (Maritieme Techniek)
12. Wietse Kruijsse (CoSEM, TBM)
13. Martijn Heufke Kantelaar (TIL, Civiele Techniek)
14. Anneke Kraamer (Chemical Engineering)
15. André Makkinje (Technische Natuurkunde)
16. Peter Vinke (Technische Natuurkunde)
17. Ivo van der Horst (Technische Bestuurskunde)

DSR verkiezingen 2017 uitslag bekend

De uitslag van de DSR verkiezingen 2017 is bekend. Vanaf de wissel DSR van 6 juni zullen de onderstaande 13 personen met een zetel plaatsnemen in de DSR.

Don Quichotte

DQ heeft in totaal 52% van de stemmen gekregen. De verdeling is als volgt:

Anneke Kraamer (MST), 12%, 1 zetel
Andre Makkinje (TN), 1%, 1 zetel
Wietse Kruijsse, (TB), 5%, 1 zetel
Christiaan Meijer (TN), 3%, 1 zetel
Peter Vinke (TN), 2%, 1 zetel
Martijn Heufke Kantelaar (CT), 7%, 1 zetel
Ruben Bes (TI), 3%, 1 zetel
Jiska Bonte (BK), 1%
Koen van Hoof (CT), 2%
Koen Kwakman (LR), 2%
Eric van Enter (WB), 2%
Timo Keil (LR), 5%
Anneroos Brussee (CT), 6%

Betrokken Actieve Student

BAS heeft in totaal 45% van de stemmen gekregen. De verdeling is als volgt:

Ivo van der Horst (TB), 6%, 1 zetel
Sybren van der Velde (BK), 3%, 1 zetel
Yannick Hoff (MT), 4%, 1 zetel
Sophie de Roda Husman (CT), 12%, 1 zetel
Maria de Vries Robbe, (CT), 6%, 1 zetel
Carel Wagenaar (TW), 2%, 1 zetel
Anniek Veen (LST), 1%
Noortje van Wageningen (CT), 4%
Matthijs Kosicki (TB), 1%
Matthias Floor (TB), 3%
Lex Razoux Schultz, 1%

DSR Verkiezingen

Ieder jaar kiezen de leden van de VSSD een ledenraad, de Delftsche Studenten Raad (DSR). Dit jaar zijn de verkiezingen op 1 en 2 mei. Deze twee dagen kan je je stem uitbrengen op een van de twee partijen. Te zijner tijd komt er een link op onze site en ontvangt ieder lid nog een mail met meer informatie.

Wat is de DSR precies? Binnen een vereniging hebben in principe alle leden wat te zeggen. Aangezien de VSSD ruim 3000 leden heeft, is het lastig om een ledenvergadering te organiseren. Daarom heeft de VSSD voor een ledenraad gekozen, genaamd de Delftsche Studenten Raad (DSR). Deze ledenraad is nadrukkelijk niet hetzelfde als de Studentenraad van de TU. De ledenraad is namelijk het hoogste orgaan binnen de VSSD waaraan het dagelijks bestuur verantwoording aflegt, die het beleid van de VSSD kritisch bekijkt en die het bestuur informeert. Ook kan de DSR het dagelijks bestuur verplichten om een standpunt tegenover een instelling als de TU in te nemen. Een goed voorbeeld is eerder dit jaar over de RAS voorgekomen, toen de TU besloot om de geldkraan een stukje dicht te draaien zo dat iedere full-time bestuur minder ras-maanden zou mogen krijgen.

Zoals te lezen is de DSR een belangrijk en nuttig orgaan voor de gehele organisatie van de VSSD. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk leden hun stem uitbrengen bij de DSR verkiezingen. Op die manier krijgt de VSSD een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van haar leden. Zo kan de VSSD optimaal de studentenbelangen behartigen.

Dit jaar zijn er twee partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de DSR, te weten BAS en DQ. Om te laten weten wat deze groeperingen willen doen hebben ze ieder een artikeltje voor in het Orakel van april geschreven. Het Orakel komt over twee weken uit.

Wil je meer weten over de DSR? Kijk dan op de pagina over de verkiezingen en onze ledenraad.