Op weg naar een baan op universitair niveau? Eerst even langs de studentenpsycholoog!

Stress en het studentenleven lijken tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Uit onderzoek van de studentenvakbond van Delft, VSSD, blijkt dat 17,7% van de geënquêteerde studenten een te hoog stressniveau hebben. Dat zou dus gaan om meer dan 1 op de 6 studenten, met alle gevolgen van dien: studievertraging, burnouts en lange rijen bij de studentenpsychologen.

De technische student leert veel over de stress (spanning) in materialen. Echter is er voor iedere student in Nederland een nog veel bekendere vorm van stress. Op deze mentale stress word je echter niet voorbereid. Er heerst dus stress onder studenten, maar de hoeveelheid ervan is nog nooit gemeten in Nederland. Laat staan de oorzaak achterhalen. Dat is precies wat de VSSD heeft gedaan voor studenten. “Dit onderzoek toont niet alleen aan dat deadlines, tentamens en BSA het vaakst worden aangegeven als hetgeen dat het meest stress oplevert”, aldus Jeannine Frijns, vicevoorzitter VSSD.

De stress is gemeten met een PSS-10 test, een standaard set van 10 vragen waar een score uit rolt. Bij 0 heb je geen stress, bij 40 wordt je gillend gek en moet je hoogstwaarschijnlijk naar de psycholoog. Van de 925 Delftse respondenten van het onderzoek van de studentenvakbond blijkt dat 62,1% een matige hoeveelheid stress heeft en 17,7% een te hoog stressniveau. De gemiddelde score onder studenten in het onderzoek is 19,7. Dat ligt bijvoorbeeld een stuk hoger dan resultaten van onderzoeken in Duitsland en Amerika. Daar ligt de score voor dezelfde leeftijdscategorie bij 12,7 en 14,2 respectievelijk.

Kijkend naar de lange termijn, blijkt uit het onderzoek dat de score niet afneemt naarmate je langer studeert. Het neemt zelfs toe als je aanzienlijk langer dan nominaal over je studie doet. Deze stress neemt vooral toe door druk van vrienden, familie en de samenleving. 8 tot 10 jaar studeren zoals vroeger is er dus niet meer bij. Verder blijkt dat studenten vaker aangeven dat financiële situatie de meeste stress veroorzaakt naarmate de student langer studeert. Opvallend is dat door de invoering van het leenstelsel de stress door de financiële situatie al sneller een (grote) rol speelt.

Deadlines, tentamens en BSA (bindend studieadvies) zijn de grootste veroorzakers van stress. Dit zijn allemaal studiegerelateerde oorzaken die onontkoombaar zijn als je studeert. Activiteiten buiten het studieprogramma worden veel minder vaak aangegeven als de grootste oorzaak van stress. “De studenten in Delft hebben dus hoge stress, dat is nu wel duidelijk. Echter zijn wij ook erg benieuwd naar andere universiteiten de rest van Nederland, zodat het landelijk vergelijkbaar is”, aldus Raf van de Kar, externe zaken VSSD. De TU Delft is nu in een unieke positie om de stress onder haar studenten als eerste aan te pakken en een voorbeeld te geven aan andere universiteiten die hiermee kampen.


Wil je het volledige stressonderzoek? Stuur dan een mailtje naar bestuur[at]vssd.nl

Kom in actie!

Sinds 2000 is het aantal studenten in Nederland met 68% toegenomen, maar de bijdrage van de overheid per student is niet meegegroeid met de studentenaantallen waardoor de bijdrage per student nu 25% lager is dan in 2000. De gevolgen hiervan zijn dat de docenten massaal over moeten werken en hun onderzoekstijd moeten gebruiken om onderwijs te geven en in hun vrije tijd hun onderzoek moeten doen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs drastisch achteruit gaat! Daarom is het tijd om hier met alle studenten en docenten tegen in actie te komen!

Op 14 december protesteren medewerkers van universiteiten én studenten van WO-in-Actie in Den Haag tegen de afbraak van het hoger onderwijs door verdere bezuinigingen en voor een ander financieringsstelsel. Daarnaast wordt er momenteel een petitie verspreid om aan de minister van OCW te laten zien dat het zo echt niet langer kan, tekenen daarvan kan hier.

 

Kandidaten Delftsche Studentenraad

Op 30 en 31 juli vinden de verkiezingen voor de Delftsche Studentenraad plaats. Zij vertegenwoordigt onze 3.500+ leden en controleert en adviseert het bestuur. Elk jaar wisselen de DSR-leden. Door tijdens de DSR-verkiezingen te stemmen bepaal jij mede welke koers de VSSD komend jaar gaat volgen. Gegevens om te kunnen stemmen worden op de dag van de verkiezingen toegezonden.

De kandidaatstelling is gesloten. Hieronder wordt de kandidatenlijst gepubliceerd:

1. Ruben Bes (Computer Science)
2. Jorino van Rhijn (Applied Mathematics)
3. Anne-kee Doing (Technische Wiskunde & Natuurkunde)
4. Julia van Deventer (Applied Earth Sciences)
5. Sybren van der Velde (Bouwkunde)
6. Maria Robbe de Vries (Civiele Techniek)
7. Friso de Boer (Technische Natuurkunde)
8. Caspar Boersma (Werktuigbouwkunde)
9. David Buniatian (Technische Bedrijfskunde, HHS)
10. Marnix Weiler (Civiele Techniek)
11. Anna-Louise Nijdam (Maritieme Techniek)
12. Wietse Kruijsse (CoSEM, TBM)
13. Martijn Heufke Kantelaar (TIL, Civiele Techniek)
14. Anneke Kraamer (Chemical Engineering)
15. André Makkinje (Technische Natuurkunde)
16. Peter Vinke (Technische Natuurkunde)
17. Ivo van der Horst (Technische Bestuurskunde)

Kandidaatstelling ledenraad heropent

De verkiezingen van de nieuwe ledenraad van de VSSD 2018/2019 is dit jaar niet geheel verlopen als verwacht, er zijn een aantal dingen gebeurd waardoor deze ongeldig verklaard moesten worden. Hierom het volgende bericht:

Beste leden,
De ledenraad zet zich een jaar lang in om het bestuur van de VSSD te ondersteunen, advies te geven en de continuïteit van deze vereniging te waarborgen door middel van 6 vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen zullen discussies plaatsvinden tussen het bestuur en de raad.
Denk jij nu: dat lijkt me interessant, daar wil ik mij wel graag voor inzetten? Dan is dit je kans!

Stuur een bericht naar bestuur@vssd.nl, zorg dat je lid bent van de VSSD en lever je bewilligingsverklaring op tijd in!
Kandidaatstellen kan tot 27 juni.
De verkiezingen zullen plaatsvinden op 30 en 31 juli 2018.