Inschrijven

Steun het studentenbelang

De VSSD is de studentenvakbond van Delft.

Wij zijn er voor de belangen van alle Delftse studenten. Dat betekent dat we jouw mening meenemen naar Tweede Kamerleden, raadsleden uit de gemeente en het bestuur van de TU Delft, de Haagse Hogeschool en InHolland.

Wij zorgen ervoor dat je optimaal kunt studeren, wonen en jezelf ontwikkelen in Delft.

Als VSSD lid:

  • Sponsor je de belangenbehartiging voor de student
  • Steun je de juridische dienst, waar je terecht kunt voor al je problemen met onderwijs, studiefinanciering, OV en huisvesting
  • Ondersteun je de brede ontwikkeling van de student
  • Krijg je fikse kortingen op studieboeken en verenigingsdiensten
  • Ben je welkom bij de verenigingsborrels (Kaasch&Wijn)
  • Kun je meepraten over de toekomst van het Delftse hoger onderwijs, bijvoorbeeld tijdens de Delftse Studentenraad
  • Ontvang je vier keer per jaar het ledenblad Orakel met verhalen en artikelen over het Delfts studentenleven

Word jij ook VSSD lid voor 11,00 euro per jaar? Vul dan nu het formulier in.

Actief bij de VSSD

Naast het lidmaatschap is het ook mogelijk actief deel te nemen in het organiseren van de activiteiten van de VSSD. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Word actief'.

Machtiging tot automatische incasso tot wederopzegging

Ja, ik ga akkoord met een doorlopend lidmaatschap van de VSSD vanaf heden tot wederopzegging. Ik machtig hierbij de VSSD om de contributie (€11 in collegejaar 2017-2018) van mijn bankrekening af te schrijven. De jaarlijkse afschrijving voor een nieuw studiejaar vindt telkens in augustus plaats. Dan ligt er ook weer een nieuwe lidmaatschapskaart bij de VSSD voor je klaar. VSSD ID incassant: NL59ZZZ272163800000.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier juist en volledig te hebben ingevuld en lid te willen worden van de VSSD en is akkoord met de regeling tot automatische incasso.