Overlegavond binnenstad een succes

Delft, 4 mei 2017 De overlegavond tussen bewoners en studenten in de binnenstad van Delft was een succes. Op initiatief van de Delftse studentenvakbond VSSD en belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf werd er over diverse onderwerpen overlegd. Communicatie bleek de gemeenschappelijke deler. “Wij kijken terug op een geslaagde avond, er zijn vele ideeën uitgewisseld welke wij gaan meenemen naar een uitwerking”, aldus Maria de Vries Robbe, bestuurslid VSSD.

Afgelopen week heeft er een overlegavond tussen bewoners van de binnenstad en studenten plaatsgevonden. “Zorg dat studenten en hun buren in gesprek blijven”, aldus prof.dr.ir. Elsinga van de TU Delft tijdens een inleidende presentatie. Dit advies werd ten harte genomen en er werd aan vijf tafels over verschillende onderwerpen druk overlegd door zo’n 60 diverse bewoners, de gemeente Delft, studenten en belangenverenigingen.

Onderwerpen die in ‘t Postkantoor aan tafel werden besproken waren onder andere: geluid, straatbeeld en samenleven. De gemeenschappelijke deler tussen alle besproken onderwerpen bleek communicatie met de buren; hoe verbeter je deze? Interessante gedachten werden uitgewisseld. Zo organiseert Rob Stikkelman, voorzitter Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf, ieder half jaar een rijsttafel waarbij hij de directe buurt uitnodigt. Uit de zaal werd geopperd straatcoaches, deze zouden studenten en bewoners dichter bij elkaar kunnen brengen.

Wat na deze avond het precieze vervolgtraject is, wordt nog over nagedacht. Het is belangrijk dat we met elkaar blijven praten, daarnaast moeten er een aantal maatregelen worden genomen. “We willen in samenwerking met de studie- en studentenverenigingen ervoor zorgen dat nieuwe studenten al in het begin van het jaar kennismaken met de gedragsregels van de stad”, aldus De Vries Robbe.

Posted in Huisvesting and tagged , , , .