Prioriteit voor Capaciteit

De minister is nu aan zet! Er moet tot 2020 tot 450 miljoen euro per jaar extra naar de technische universiteiten voor meer technici en dus meer capaciteit op de TU Delft! De 4TU.Federatie en FME sluiten een pact om numeri fixi te voorkomen en zo de doelstellingen uit het Techniekpact te behalen. De verwachting is dat het aantal techniekstudenten uiteindelijk zal verdubbelen in de periode 2005-2020. De studenten komen eraan, nu de faciliteiten en de financiering nog.
Check ook https://www.fme.nl/nl/nieuws/4tu-en-fme-investeren-opleidingen-noodzakelijk!

Posted in Capaciteit and tagged .