TU Delft kort studenten

Delft, 2 maart 2017 –  Eerst was het de overheid die de basisbeurs afschafte, nu dreigt de Technische Universiteit Delft daar nog een schepje bovenop te doen. Een fikse bezuiniging op het profileringsfonds en extra prestatiedruk voor studenten dreigt. “Deze wijzigingen zullen desastreus zijn voor de ontwikkeling en ontplooiing van de Delftse ingenieur” aldus Martijn Heufke Kantelaar, vicevoorzitter van de Delftse studentenvakbond VSSD. ‘’Investeer in ontplooiing; weg met het rendementsdenken!’’

Als het aan de TU Delft ligt zullen studenten wederom financieel worden gepakt. Het College van Bestuur (CvB) heeft het voornemen om bijna een half miljoen te besparen op het profileringsfonds, in Delft genoemd RAS. Volgens drs. Anka Mulder, vicevoorzitter van het CvB, moet ‘de regeling toekomstbestendig zijn’. “De Delftse student staat bekend om zijn brede ontwikkeling en ontplooiing naast zijn studie, indien deze wijziging wordt doorgevoerd, dreigt deze identiteit verloren te gaan.” aldus Heufke Kantelaar.

De wijzigingen die voorliggen bestaan niet alleen uit een gigantische korting op het budget, daarnaast wil de TU Delft veel minder fulltime studentbestuurders. Het bestuur van een studievereniging dat bijvoorbeeld altijd vijf fulltime bestuurders heeft, kan straks van de TU te horen krijgen dat zij voortaan met drie fulltimers verder moeten. Volgens Heufke Kantelaar “hebben dit soort wijzingen een enorme impact en komt de continuïteit van deze organisaties in gevaar”.

Op dit moment moeten studenten al minimaal een voortgang hebben van een stevige 75% om een beroep te kunnen doen op het profileringsfonds. Deze eis op zich is al ridicuul, iedereen moet aanspraak kunnen maken op het profileringsfonds. “Het zou absurd zijn als alleen nog nominale studenten RAS kunnen krijgen. Als je in je hele studiecarrière één vak niet haalt, dan zou de TU studenten hier straks keihard op kunnen afrekenen” aldus Heufke Kantelaar. ‘’Studiesnelheid is niet het hoogste doel, weg met het rendementsdenken’’.

Afgelopen jaren zijn studenten al massaal gepakt door de basisbeurs af te schaffen, met de belofte dat dit geld terug gaat naar de student. Echter nu er meer geld van de studenten naar de instellingen gaat komen, is het eigenaardig dat er juist nú wordt bezuinigd. Laat het extra geld daadwerkelijk aan de student toekomen. Heufke Kantelaar: ‘’Behoud minimaal de huidige uitgaven, bezuinigen is uit den boze! Laat studenten zich een jaar fulltime inzetten voor studerend Delft en verwijs de extra prestatiedruk naar de prullenbak. Laat de TU haar voorbeeldpositie op het gebied van studentbetrokkenheid en brede ontwikkeling behouden’’.

Posted in Inkomen and tagged , , , .