DSR (Ledenraad)

Binnen een vereniging hebben in principe alle leden wat te zeggen. Aangezien de VSSD ruim 3000 leden heeft, is het lastig om een ledenvergadering te organiseren. Daarom heeft de VSSD voor een ledenraad gekozen, genaamd de Delftsche Studenten Raad (DSR). Deze ledenraad is nadrukkelijk niet hetzelfde als de Studentenraad van de TU. De ledenraad is namelijk het hoogste orgaan binnen de VSSD waaraan het dagelijks bestuur verantwoording aflegt, die het beleid van de VSSD kritisch bekijkt en die het bestuur informeert.

De ledenraad wordt ieder jaar door de leden gekozen. Hierbij kunnen de leden kiezen welke personen zij in de ledenraad willen hebben en door wie zij zich willen laten vertegenwoordigen. De DSR staat onder de immer bezielende leiding van de technisch voorzitter, dit jaar Falco Bentvelsen.

De Partijen

De ledenraad bestaat uit 13 personen en op dit moment hebben twee partijen zitting in de DSR, te weten Don Quichotte en B.A.S.

Don Quichotte (DQ)

DQ is de fractie in de VSSD ledenraad die voor een groot deel bestaat uit oud VSSD bestuurders. Op deze manier wordt een deel van de knowhow in de vereniging gehouden. Deze fractie weet dan ook vaak goed hoe dingen werken binnen de vereniging wat diepgaande discussies mogelijk maakt.

Namens DQ zitten op dit moment de volgende mensen in de VSSD ledenraad:

 1. André Makkinje (TN)
 2. Sabine van Bulderen (TB)
 3. Anneke Kraamer (MST)
 4. Jiska Bonte (BK)
 5. Koen van Hoof (CT)

Betrokken Actieve Student (B.A.S.)

Het is niet vreemd dat deze fractie in de ledenraad van de VSSD tot collegejaar 2012/2013 dezelfde naam heeft gedragen als de fractie in de studentenraad (ORAS). De B.A.S. fractie in de VSSD ledenraad bestaat uit (oud)leden van de ORAS fractie in de SR en (oud)bestuursleden van andere studentenorganisaties in Delft. Hierbij kun je denken aan STIP, Stud en studieverenigingen. Op deze manier weet B.A.S. vaak een frisse blik in de ledenraad te brengen.

De B.A.S. fractie in de VSSD ledenraad ziet er op dit moment als volgt uit:

 1. Valérie de Vlam (WB)
 2. Matthias Floor (TB)
 3. Ivo van der Horst (TB)
 4. Noortje van Wageningen (CT)
 5. Sybren van der Velde (BK)
 6. Ellard Volmer (TB)
 7. Anniek Veen (LST)
 8. Lex Razoux Schultz (WB)

Vergaderdata

De ledenraad komt zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn op de vertrouwelijke punten na openbaar. De ledenraad vergadert dit studiejaar op de volgende data:

7 september 2016 – Bestuurswissel VSSD

26 oktober 2016 – Speerpunten bestuur 53

14 december 2016 – Beleidsplan 2017, jaarverslag 2015-2016

22 februari 2017 – Bijstellen begroting 2016-2017

5 april 2017 – Vaststellen contributie 2017-2018

21 juni 2017 – Begroting definitief en wisseling DSR

Volgend jaar

De DSR verkiezingen van 2017 vinden plaats op 1 en 2 mei. Voor meer informatie over de verkiezingen, kijk hier.