Ledenraad: Delftsche Studentenraad

De VSSD ruim 3000 leden heeft, wat het lastig maakt om een ledenvergadering te organiseren. Daarom heeft de vereniging voor een ledenraad gekozen, genaamd de Delftsche Studenten Raad (DSR). Deze ledenraad is nadrukkelijk niet hetzelfde als de Studentenraad van de TU Delft.

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, die het beleid van de VSSD kritisch bekijkt en waaraan het bestuur verantwoording aflegt en informatie verstrekt.

De vergadering

De vergadering wordt geleid door de technisch voorzitter, dit jaar Matthijs Kosicki. Samen met de griffier Issa Hanou vormt hij het presidium.

De ledenraad bestaat uit 13 personen verdeeld over twee fracties, te weten Don Quichotte en Betrokken Actieve Student.

Wil je de vergadering bijwonen, stuur dan een bericht naar: bestuur@vssd.nl

Verkiezingen

De Delftse Studentenraad wordt ieder jaar door de leden gekozen. Tijdens deze verkiezingen bepalen de leden door wie zij zich willen laten vertegenwoordigen.

De DSR verkiezingen van 2019 vinden plaats in mei.

Vergaderkalender

De ledenraad houdt zes keer per jaar vergadering. Leden kunnen hierbij aanwezig zijn als publiek. De DSR vergadert dit studiejaar op de volgende data:

5 september 2018 – Bestuurswissel VSSD

17 oktober 2018 – Speerpunten bestuur 55

19 december 2018 – Beleidsplan 2018

20 februari 2019 – Bijstellen begroting 2017-2018, jaarrekening 2016-2017, jaarverslag 2017

24 april 2019 – Vaststellen contributie 2018-2019

12 juni 2019 – Begroting 2018-2019

September 2019 - Wisseling DSR en bestuur

Don Quichotte (DQ)

DQ is de fractie in de VSSD ledenraad die voor een groot deel bestaat uit oud VSSD bestuurders. Op deze manier wordt een deel van de knowhow in de vereniging gehouden. Deze fractie weet dan ook vaak goed hoe dingen werken binnen de vereniging wat diepgaande discussies mogelijk maakt.

Namens DQ zitten op dit moment de volgende mensen in de VSSD ledenraad:

 1. Anneke Kraamer (MST)
 2. André Makkinje (TN)
 3. Wietse Kruijsse (TB)
 4. Christiaan Meijer (TN)
 5. Peter Vinke (TN)
 6. Martijn Heufke Kantelaar (CT)
 7. Ruben Bes (TI)

Betrokken Actieve Student (B.A.S.)

Het is niet vreemd dat deze fractie in de ledenraad van de VSSD tot collegejaar 2012/2013 dezelfde naam heeft gedragen als de fractie in de studentenraad (ORAS). De B.A.S. fractie in de VSSD ledenraad bestaat uit (oud)leden van de ORAS fractie in de SR en (oud)bestuursleden van andere studentenorganisaties in Delft. Hierbij kun je denken aan STIP, Stud en studieverenigingen. Op deze manier weet B.A.S. vaak een frisse blik in de ledenraad te brengen.

De B.A.S. fractie in de VSSD ledenraad ziet er op dit moment als volgt uit:

 1. Ivo van der Horst (TB)
 2. Sybren van der Velde (BK)
 3. Yannick Hoff (MT)
 4. Sophie de Roda Husman (CT)
 5. Maria de Vries Robbe, (CT)
 6. Carel Wagenaar (TW)