DSR (Ledenraad)

Binnen een vereniging hebben in principe alle leden wat te zeggen. Aangezien de VSSD ruim 3000 leden heeft, is het lastig om een ledenvergadering te organiseren. Daarom heeft de VSSD voor een ledenraad gekozen, genaamd de Delftsche Studenten Raad (DSR). Deze ledenraad is nadrukkelijk niet hetzelfde als de Studentenraad van de TU. De ledenraad is namelijk het hoogste orgaan binnen de VSSD waaraan het dagelijks bestuur verantwoording aflegt, die het beleid van de VSSD kritisch bekijkt en die het bestuur informeert.

De ledenraad wordt ieder jaar door de leden gekozen. Hierbij kunnen de leden kiezen welke personen zij in de ledenraad willen hebben en door wie zij zich willen laten vertegenwoordigen. De DSR staat onder de immer bezielende leiding van de technisch voorzitter, dit jaar Falco Bentvelsen.

De Partijen

De ledenraad bestaat uit 13 personen en op dit moment hebben twee partijen zitting in de DSR, te weten Don Quichotte en B.A.S.

Don Quichotte (DQ)

DQ is de fractie in de VSSD ledenraad die voor een groot deel bestaat uit oud VSSD bestuurders. Op deze manier wordt een deel van de knowhow in de vereniging gehouden. Deze fractie weet dan ook vaak goed hoe dingen werken binnen de vereniging wat diepgaande discussies mogelijk maakt.

Namens DQ zitten op dit moment de volgende mensen in de VSSD ledenraad:

 1. Anneke Kraamer (MST)
 2. André Makkinje (TN)
 3. Wietse Kruijsse (TB)
 4. Christiaan Meijer (TN)
 5. Peter Vinke (TN)
 6. Martijn Heufke Kantelaar (CT)
 7. Ruben Bes (TI)

Betrokken Actieve Student (B.A.S.)

Het is niet vreemd dat deze fractie in de ledenraad van de VSSD tot collegejaar 2012/2013 dezelfde naam heeft gedragen als de fractie in de studentenraad (ORAS). De B.A.S. fractie in de VSSD ledenraad bestaat uit (oud)leden van de ORAS fractie in de SR en (oud)bestuursleden van andere studentenorganisaties in Delft. Hierbij kun je denken aan STIP, Stud en studieverenigingen. Op deze manier weet B.A.S. vaak een frisse blik in de ledenraad te brengen.

De B.A.S. fractie in de VSSD ledenraad ziet er op dit moment als volgt uit:

 1. Ivo van der Horst (TB)
 2. Sybren van der Velde (BK)
 3. Yannick Hoff (MT)
 4. Sophie de Roda Husman (CT)
 5. Maria de Vries Robbe, (CT)
 6. Carel Wagenaar (TW)

Vergaderdata

De ledenraad komt zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn op de vertrouwelijke punten na openbaar. De ledenraad vergadert dit studiejaar op de volgende data:

6 september 2017 – Bestuurswissel VSSD

18 oktober 2017 – Speerpunten bestuur 54

20 december 2017 – Beleidsplan 2018

21 februari 2018 – Bijstellen begroting 2017-2018, jaarrekening 2016-2017, jaarverslag 2017

25 april 2018 – Vaststellen contributie 2018-2019

13 juni 2018 – Begroting definitief en wisseling DSR

Volgend jaar

De DSR verkiezingen van 2018 vinden plaats op 30 april en 1 mei.