Inschrijven

Machtiging tot automatische incasso tot wederopzegging

Ja, ik ga akkoord met een doorlopend lidmaatschap van de VSSD vanaf heden tot wederopzegging. Ik machtig hierbij de VSSD om de contributie (€11 in collegejaar 2017-2018) van mijn bankrekening af te schrijven. De jaarlijkse afschrijving voor een nieuw studiejaar vindt telkens in augustus plaats. Dan ligt er ook weer een nieuwe lidmaatschapskaart bij de VSSD voor je klaar. VSSD ID incassant: NL59ZZZ272163800000.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier juist en volledig te hebben ingevuld en lid te willen worden van de VSSD en is akkoord met de regeling tot automatische incasso.