Bestuur 40 (2003-2004)

Wieske Paulissen – Voorzitter

Thijs van Brakel – Secretaris & Vicevoorzitter

Fons Vrouenraths – Penningmeester

Erik Ravenstijn – Commissaris Extern