Ook voor laptops!

De VSSD biedt in samenwerking met de Bruyn Financieel Adviseurs te Delft per juli 2009 een mobiele apparatuur verzekering. Hiermee is je laptop en telefoon verzekerd, maar ook mobiele apparatuur zoals navigatiesystemen. Dekking is wereldwijd buiten de eigen woning. Je bent verzekerd voor:

  • Brand
  • Diefstal (uit recreatieverblijf of voertuig na braakschade)
  • Neerslag
  • Storm
  • Overig van buiten komend onheil

Je eigen risico bedraagt €20,-.

De premie is 3% van de aankoopprijs van de te verzekeren objecten en het minimum premiebedrag is 21,-. Op de premie geeft de VSSD 2,5% korting. Daarnaast zijn de eenmalige poliskosten slechts €2,50 in plaats van de reguliere €5,50. Er wordt een contract aangeboden van 1 jaar en kan daarna met steeds eenzelfde periode worden voortgezet. Na 1 jaar bestaat het recht de verzekering direct te eindigen met in acht name van 1 maand opzegtermijn.

Apparatuur boven de aankoopprijs van €250,- dient bij het afsluiten gespecificeerd te worden. Voor goedkopere objecten hoeft dat niet. Als bij afsluiten alleen objecten van onder de €250,- ter verzekering worden aangeboden en gezamenlijk hebben ze een waarde van meer dan €700,- dan wordt het premiepercentage iets lager, echter de VSSD korting geldt dan niet en de volle poliskosten van €5,50 dienen dan betaald te worden.

Over het bedrag van premie plus poliskosten dient de wettelijke 21% assurantiebelasting berekend te worden, welke wordt afgedragen aan de overheid.