VSSD stopt bemiddeling verzekeringen

De veranderende markt op verzekeringengebied maakt het de student eenvoudig om zelf makkelijk verzekeringen te vinden en af te sluiten die bij zijn of haar situatie passen. De VSSD vond het daarom tijd de bemiddeling en advisering hiervan te eindigen. Per 28 juni 2017 zullen deze activiteiten geen onderdeel meer uitmaken van de voorzieningen die de VSSD biedt.
Wel zal de VSSD via haar site, mail of per telefoon doorverwijzen naar verzekeraars indien iemand vragen heeft.

Posted in Verzekeringen.